Fotowoltaika

Wspólnoty i Spółdzielnie

Flosun - fotoogniwa

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych: Korzyści i nowe możliwości

Ostatnie zmiany prawne rewolucjonizują możliwości instalacji fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych. Co to oznacza dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni? Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę na wspólnym dachu?

Zmiany przepisów a możliwości dla mieszkańców

W 2024 roku zmiany przepisów nadal otwierają nowe możliwości dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w zakresie korzystania z instalacji fotowoltaicznych. Od kwietnia 2022 roku definicja prosumenta zbiorowego pozwala na współdzielenie korzyści z energii odnawialnej nawet w przypadku wspólnego dachu. Oznacza to, że każdy mieszkaniec może mieć swój udział w instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, co pozwala na obniżenie indywidualnych rachunków za prąd.

Nowe przepisy sprzyjają inicjatywom mieszkańców, umożliwiając im aktywny udział w produkcji i korzystaniu z energii odnawialnej. Dzięki temu wspólnota mieszkaniowa może zmniejszyć swoje koszty energetyczne, jednocześnie wprowadzając bardziej zrównoważony model eksploatacji zasobów energetycznych.

W praktyce, w 2024 roku, procedury i przepisy dotyczące zakładania i zarządzania instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach wielorodzinnych są bardziej precyzyjne i dostosowane do potrzeb mieszkańców. Jest to ważny krok w kierunku promowania energii odnawialnej oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do realizacji celów związanych z walką ze zmianami klimatycznymi.

 

 

Dotacje, źródła energii.
Flosun - fotoogniwa

Fotowoltaika dla wspólnot mieszkaniowych: Dlaczego Warto?

• Obniżenie rachunków za prąd dla mieszkańców.

• Potencjał zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku.

• Możliwość wykorzystania czystej energii ze słońca.

• Oszczędność dla wspólnoty oraz dbałość o środowisko.

Jak wygląda rozliczenie dla prosumenta zbiorowego

Rozliczenie dla prosumenta zbiorowego, czyli grupy osób lub spółdzielni korzystającej z instalacji fotowoltaicznej, obejmuje różne możliwości. Pierwszym podejściem jest net-billing dla spółdzielni, gdzie energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną jest zużywana wewnątrz wspólnoty, a nadmiar jest sprzedawany do sieci, co pozwala na obniżenie rachunków za prąd dla poszczególnych mieszkańców. Drugim sposobem jest obniżanie rachunków za prąd mieszkańców jako prosument zbiorowy, co oznacza, że cała energia wyprodukowana przez instalację jest wykorzystywana wewnątrz wspólnoty, co przekłada się na zmniejszenie opłat za energię elektryczną dla jej członków. W obu przypadkach kluczowym elementem jest efektywne zarządzanie produkcją i zużyciem energii, co może przynieść korzyści finansowe oraz środowiskowe dla całej wspólnoty.

Dotacje, źródła energii.
Flosun - fotoogniwa

Fotowoltaika na wspólnym dachu: Jak to Działa Prawnie?

Fotowoltaika na wspólnym dachu funkcjonuje w ramach prawnie uregulowanych procedur dotyczących prosumenta zbiorowego. Status ten umożliwia produkcję energii elektrycznej wyłącznie na wspólne potrzeby budynku, takie jak oświetlenie klatek schodowych, pracy wind, czy ogrzewanie.

Aby to działało prawidłowo, konieczne jest zawarcie umowy regulującej zasady funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej oraz udziały w niej poszczególnych mieszkańców. Umowa określa również reprezentanta prosumentów, czyli osobę lub instytucję, która będzie zarządzać procesem instalacji, kontaktować się z odpowiednimi instytucjami, a także zajmować się ewentualnymi zmianami w funkcjonowaniu systemu.

Podmiot będący prosumentem zbiorowym musi przestrzegać określonych wymogów dotyczących mocy instalacji oraz procedur związanych z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Ponadto, wszelkie kwestie prawne i administracyjne dotyczące działalności prosumenta zbiorowego muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz normami technicznymi.

Warto zauważyć, że transparentność i jasność zapisów umowy oraz terminologia używana w dokumentach regulujących są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania systemu fotowoltaicznego na wspólnym dachu. Dlatego firma Flosun w procesie tworzenia umowy uwzględnia wszystkie istotne aspekty, aby uniknąć potencjalnych konfliktów i zapewnić efektywną eksploatację instalacji fotowoltaicznej.

Korzyści z fotowoltaiki na wspólnym dachu

– Potencjał oszczędności finansowych dla wspólnot.

– Możliwość wykorzystania przestrzeni na dachu do produkcji energii.

– Zwiększenie wartości nieruchomości.

– Wsparcie dla środowiska poprzez korzystanie z energii odnawialnej.

Flosun - fotoogniwa
Flosun - fotoogniwa

Fotowoltaika dla spółdzielni: Opłacalność Inwestycji

Montaż jednej dużej instalacji jest bardziej opłacalny niż kilku mniejszych. Dlatego warto rozważyć fotowoltaikę na wspólnym dachu jako inwestycję długoterminową.

Rozwiązania dla Indywidualnych mieszkańców

Jeśli brakuje możliwości instalacji na wspólnym dachu, mieszkańcy mogą zainstalować panele fotowoltaiczne na balkonach lub dachach we własnym zakresie. Opcją może być także prosument wirtualny.

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

Istnieją różne formy dofinansowania dostępne dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, które chcą zainstalować panele fotowoltaiczne.

Flosun - fotoogniwa

PROFESJONALIZM

Interesuje nas tylko wysoki poziom świadczonych usług. 

JAKOŚĆ

Produkty tylko sprawdzonych marek.

ZESPÓŁ

Tylko wyspecjalizowani pracownicy.

Moc naszych instalacji 410kWp
Pojemność magazynów energii 45kWh
Średni czas montażu wynosi 12 dni
Terminowość
0%