Dofinansowania

Wsparcie na każdym etapie

Dotacje, źródła energii.

Dostępne programy oferujące znaczne dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych stymulują coraz większą liczbę osób w Polsce do decyzji o montażu tego rodzaju instalacji. W roku 2024 konsumenci ponownie mają możliwość ubiegania się o środki na modernizację swoich gospodarstw, wybierając korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Program "Mój Prąd"

To jeden z najpopularniejszych sposobów dofinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz powiązanych urządzeń, takich jak magazyny energii czy pompy ciepła. Ten program cieszy się dużym uznaniem wśród klientów indywidualnych, którzy decydują się na zakup tych rozwiązań. Główna idea programu „Mój Prąd” polega na udzieleniu dotacji dla instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń dodatkowych dla gospodarstw domowych.

Dotacje, źródła energii.
Dotacje, źródła energii.

CZYSTE POWIETRZE

Program przeznaczony jest:

  1. Dla osób uprawnionych do skorzystania z podstawowego wsparcia finansowego

Osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł i są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Jeśli beneficjent uzyskuje dochody z różnych źródeł, należy je zsumować, ale suma ta nie może przekroczyć 135 000 zł. Dofinansowanie może przyjąć formę dotacji lub dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Moje Ciepło

Program został stworzony w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych inwestorów, którzy dążą do ekologicznego i ekonomicznego podejścia do ogrzewania swoich domów. Program ten ma na celu wspieranie zakupu oraz instalacji pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji oraz promowania odnawialnych źródeł energii.

Dotacje, źródła energii.
Dotacje, źródła energii.

STOP SMOG

Program „Stop Smog” wspiera działania związane z wymianą lub likwidacją nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacją w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Program jest prowadzony przez gminy, jednak w imieniu gminy mogą działać także powiaty, związki międzygminne.

Grant Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych przysługuje inwestorom realizującym przedsięwzięcia związane z zakupem, montażem, budową lub modernizacją instalacji OZE, obejmując 50% kosztów netto tego przedsięwzięcia.

Dotacje, źródła energii.
Dotacje, źródła energii.

Program AgroEnergia

Program „AgroEnergia” 2024 stanowi unikalną szansę dla rolników na uzyskanie wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program ten umożliwia modernizację gospodarstw poprzez wyposażenie w instalacje odnawialnych źródeł energii, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła oraz magazyny energii.

Moja Elektrownia Wiatrowa

Program „Moja Elektrownia Wiatrowa”, opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na rok 2024, przyznaje środki finansowe dla właścicieli lub współwłaścicieli działek, którzy planują zainstalować turbiny wiatrowe przy swoich domach.

Dotacje, źródła energii.

PROFESJONALIZM

Interesuje nas tylko wysoki poziom świadczonych usług. 

DOŚWIADCZENIE

Doradzamy i bierzemy za to odpowiedzialność.

ZESPÓŁ

Tylko wyspecjalizowani pracownicy.

Moc naszych instalacji 410kWh
Pojemność magazynów energii 45kWh
Średni czas montażu wynosi 12 dni
Terminowość
0%